xTRACTOR ZÍSKÁVÁ DATA
Z ELEKTRONICKÝCH PDF DOKUMENTŮ
Jedná se o efektivní řešení, které vychází vstříc vašim potřebám

xTRACTOR ZÍSKÁVÁ DATA
Z ELEKTRONICKÝCH PDF DOKUMENTŮ
Jedná se o efektivní řešení, které vychází vstříc vašim potřebám

PROČ xTRACTOR

PROČ xTRACTOR

PROČ xTRACTOR

100%
PŘESNOST

RYCHLE & JEDNODUŠE
& FLEXIBILNĚ

NÁVAZNÁ
ŘEŠENÍ

xTRACTOR
WHITE PAPER

100% PŘESNOST

xTractor získává data z různých elektronických PDF dokumentů, například z faktur, objednávek, dodacích listů, zdravotnické dokumentace a mnoha dalších.

Většina klientů přepisuje data z těchto dokumentů ručně do firemních informačních systémů, což je velmi pomalý proces, který často obsahuje chyby. Některé firmy používají pro tento účel řešení na bázi OCR/ICR, ovšem tato řešení jsou drahá a vyžadují pracovní sílu pro validaci získaných dat.

Pokud jde o xTractor, definovaná pravidla vedou k 100% přesné extrakci dat, takže není potřebná validace operátorem.

RYCHLE & JEDNODUŠE & FLEXIBILNĚ

xTractor funguje rychle. Po nastavení počátečních příkazových definic (RDS) získáte data v řádu několika sekund.

Definování RDS je jednorázová investice. Jakmile je nastaveno, proženete xTractorem fakturu a výstup je hotov. Je to jednoduché!

Konzultanti X-Center vám RDS sami nastaví; základní nastavení je zdarma.

Vedle toho jsou konzultanti X-Center připraveni vám nastavit výstup a jeho následné propojení tak, aby vyhovovalo vašim dalším potřebám

  • Chcete z extrahovaných dat vygenerovat ID nebo firemní kód dodavatele vašeho SAP systému?
  • Potřebujete exportovat extrahovaná data do UBL nebo je vložit přímo do SAPu?

  • Přejete si uložit vstupní PDF na server ArchiveLink nebo generovat HL7 zprávu a odeslat ji do systému zdravotní evidence?

To vše – a mnohem víc – je možné dosáhnout pomocí našeho modulárního procesoru dokumentů xDPRO.

NÁVAZNÁ ŘEŠENÍ

Extrakce dat není vše, co můžeme nabídnout.

xDPRO (X-Center Document Processor) je modulární platforma pro zpracování dokumentů, která je základním kamenem mnoha řešení společnosti X-Center. Je schopna zpracovávat různé typy dokumentů pomocí různých typů akcí, jako je vkládání dokumentu do SAP, ukládání informací o dokumentech do databáze, konverze mezi různými formáty souborů atd.

EmailFetcher shromažďuje e-maily z více poštovních schránek, extrahuje a převádí jejich přílohy a posílá je do cílových systémů, včetně xDPRO.

xMon je vysoce modulární platforma pro monitorování systémů a procesů. Nabízí monitorování na všech úrovních, od detailů operačních systémů nízké úrovně až po statistiku pracovních toků SAP.

xArchive je robustní řešení pro ukládání dokumentů založené na standardu ArchiveLink. Je to sofistikovaný nástroj především na snížení velikosti databáze, velmi užitečný při migraci SAP HANA, archivaci faktur, generaci průběžných dokumentů a reportů apod.

PROČ ZVOLIT X-CENTER

  • Společnost byla založena roku 2008 a je řízena zkušenými IT odborníky

  • Vyvíjí vlastní produkty, plně kompatibilní s nejrozšířenějšími IT systémy dostupnými na trhu

  • Ze třech kanceláří poskytuje služby a řešení více než 55 klientům z celého světa

  • Spravuje rozsáhlé portfolio značek a produktů, například Bridgestone, Toyota, Lexus, Heineken, Total, Philips, Nikon či Canon